Condicionat

Condicionat

El condicionat final d'un producte és un procés tan importante com el de fabricació o envasat. Oferim un ampli ventall de formats de packaging final per a poder-nos ajustar a les diferents necesitats dels nostres clients.

Etiquetat
Estoig
Flowpack
Tanca zip
Embossat
Packs promocionals

 

ESTOIGFLOWPACK


TANCA ZIP


EMBOSSAT


PACKS PROMOCIONALS