Impressió

Impressió

Impressió: oferim diferents formes d'impressió per a flascons, pots, xeringues, pipetes... en diversos sistemes de impressió:

TERMOIMPRESSIÓ

SERIGRAFIA

TAMPOGRAFIA PLANA

TAMPOGRAFIA ROTATIVA

SERIGRAFIA

TAMPOGRAFIA PLANA

TAMPOGRAFIA ROTATIVA